CA
ON
추천업소
추천업소 선택:
추천업소 그룹 리스트
 • 식품ㆍ음식점ㆍ쇼핑1
 • 부동산ㆍ건축ㆍ생활2
 • 미용ㆍ건강ㆍ의료3
 • 자동차ㆍ수리ㆍ운송4
 • 관광ㆍ하숙ㆍ스포츠5
 • 이민ㆍ유학ㆍ학교6
 • 금융ㆍ보험ㆍ모기지7
 • 컴퓨터ㆍ인터넷ㆍ전화8
 • 오락ㆍ유흥ㆍPC방9
 • 법률ㆍ회계ㆍ번역10
 • 꽃ㆍ결혼ㆍ사진11
 • 예술ㆍ광고ㆍ인쇄12
 • 도매ㆍ무역ㆍ장비13
 • 종교ㆍ언론ㆍ단체14
1132
jobbank
KFT 물류팀에서 근무 하실 분을 찾고 있습니다.
jobbank
Canada
North York
,
ON
297
2021-06-30

K F T   (8500 Keele St.)

 

물류팀 피킹  (남, 월~금 07:00~15:30)

냉동 담당     (남, 월~금 08:00~16:30)

                                                                 

$14.25/hr (냉동 담당 : + 수당)

 

이메일:  [email protected]

 

문의 연락처(문자가능) :647-336-7785647-880-5807