CA
ON
추천업소
추천업소 선택:
추천업소 그룹 리스트
 • 식품ㆍ음식점ㆍ쇼핑1
 • 부동산ㆍ건축ㆍ생활2
 • 미용ㆍ건강ㆍ의료3
 • 자동차ㆍ수리ㆍ운송4
 • 관광ㆍ하숙ㆍ스포츠5
 • 이민ㆍ유학ㆍ학교6
 • 금융ㆍ보험ㆍ모기지7
 • 컴퓨터ㆍ인터넷ㆍ전화8
 • 오락ㆍ유흥ㆍPC방9
 • 법률ㆍ회계ㆍ번역10
 • 꽃ㆍ결혼ㆍ사진11
 • 예술ㆍ광고ㆍ인쇄12
 • 도매ㆍ무역ㆍ장비13
 • 종교ㆍ언론ㆍ단체14
1128
jamesseu
EMPLOYMENT AGENCY
jamesseu
Canada
Toronto
,
ON
2,245
2019-08-28

       

                   EMPLOYMENT AGENCY                 
 

 

 

성실히 함께 오래 일하실 분을 구합니다.

 

문의사항은 개별 연락처로 연락하여 주시면 

 

답변해 드리겠습니다.

 

 

 

 

문의 개별 연락처:  647-784-8607 (문자 가능) 

                          647-880-5807 (문자 가능) 

 

         E-MAIL :  [email protected]

 

  

급     여 :     ▶  협의

       

기타 조건 :       주말 근무가 가능하신분 

 

                   본인차량 소지자

  

                   멘탈이 강하신분