CA
ON
추천업소
추천업소 선택:
추천업소 그룹 리스트
 • 식품ㆍ음식점ㆍ쇼핑1
 • 부동산ㆍ건축ㆍ생활2
 • 미용ㆍ건강ㆍ의료3
 • 자동차ㆍ수리ㆍ운송4
 • 관광ㆍ하숙ㆍ스포츠5
 • 이민ㆍ유학ㆍ학교6
 • 금융ㆍ보험ㆍ모기지7
 • 컴퓨터ㆍ인터넷ㆍ전화8
 • 오락ㆍ유흥ㆍPC방9
 • 법률ㆍ회계ㆍ번역10
 • 꽃ㆍ결혼ㆍ사진11
 • 예술ㆍ광고ㆍ인쇄12
 • 도매ㆍ무역ㆍ장비13
 • 종교ㆍ언론ㆍ단체14
1128
Greenoilinc.
Full Time Office Operator 모집
Greenoilinc.
Canada
Toronto
,
ON
1,847
2017-08-04

      Full Time Office Operator 모집합니다.

 

       모집  인원;  Office operator 1명 
      자          격;  working permit 이상
                          영어 & 한국어 능통한 자
                   
      근무  조건:  주 5일(Mon~Fri) 근무
      payment :    면접 후 경력 사항 고려 후  결정 
                         휴가비용 지급, Holiday 휴무
      회 사   명;   Green Oil Inc.
      주       소;    4490 Chesswood Dr Unit #9-10 Toronto ON M3J 2B9
      전화 번호;   416- 633- 8846
      이력서 제출처; [email protected]